Basisschool in bedrijf - TechniekTalent

Basisschool in bedrijf

In het project 'Basischool in bedrijf. Kennismaken met techniek' stimuleert TechniekTalent.nu in vier regionale pilots basisscholen om bij technische bedrijven op bezoek te gaan. Door middel van bedrijfsbezoeken ‘nieuwe stijl’ kunnen kinderen zich beter een beeld vormen van wat de technische sector inhoudt en wat voor beroepen daar worden uitgevoerd. Zo kan vroegtijdige uitsluiting van techniek worden voorkomen. Het helpt leerlingen bij de oriëntatie op een studie en een baan voor later.

Basisschool in bedrijf. Kennismaken met techniek.

Een bedrijfsbezoek is meer dan een uitje en wordt al op school voorbereid door bijvoorbeeld een onderzoeksvraag op te stellen. Tijdens het bezoek zijn de kinderen actief bezig; ze onderzoeken, proberen uit, gaan zelf aan de slag en stellen hun vragen. Na het bezoek volgt een afsluitende les en wordt er geëvalueerd met het bedrijf.

Bedrijven krijgen in de pilots ondersteuning van een techniekcoach in het organiseren van een bezoek. Ze krijgen handvatten om met grote groepen kinderen om te gaan, er worden lessen over het bedrijf(sproces) gemaakt en er wordt inzicht gegeven in Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

Aan de pilots werken verschillende bedrijven mee. Op deze manier werken bedrijven aan een goed imago van de technische sector en aan een breed beroepsbeeld bij kinderen. Basisscholen halen kennis binnen uit het technisch bedrijfsleven. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen van nature nieuwsgierig en onderzoekend zijn en opvallend vaak zijn geïnteresseerd in nieuwe technologieën.

Looptijd en opbrengst

De pilots lopen tot juni 2017 en leveren kennis, diensten en producten op die de samenwerking tussen basisscholen en het technische bedrijfsleven ondersteunen. Deze middelen worden, naar verwachting, in het schooljaar 2017-2018 kosteloos aan alle basisscholen en het technisch bedrijfsleven in Nederland aangeboden.

Meer weten?

Lees meer over de pilotprojecten:

Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen basisscholen en het technische bedrijfsleven? Neem dan contact op met de projectleider van de pilots, Wanda Verhoeff via 06-33978598 of w.verhoeff@techniektalent.nu.Uitgelicht voor bedrijven
Aanmelding Girlsday 2018 geopend!
Diversiteit 17-11-2017
Scholen en bedrijven kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Girlsday 2018. Girlsday vindt plaats op donderdag 12 april.