7 werelden van techniek - TechniekTalent

7 werelden van techniek

De 7 werelden van techniek laat studenten zien dat een toekomst in de technische of bètasector veel mogelijkheden biedt. Aan de hand van de 7 werelden van techniek kunt u een aantrekkelijk, realistisch en herkenbaar beeld geven van werken in de bèta en technische beroepen. De 7 werelden sluiten aan op de belevingswereld van jongeren van nu.

Toolkit 7 werelden van techniek

Deze toolkit is opgesteld in samenwerking met Platform Bèta Techniek, C3 en Otib en bevat onder meer uitgebreide basisteksten van de 7 werelden van techniek, fotografie en voorbeelden van toepassingen van het concept in de klas.Uitgelicht voor beroepsonderwijs
Kennisnetwerk mbo/hbo
Beeldvorming techniek 07-06-2017
Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek?

Startbijeenkomst nieuw kennisnetwerk mbo/hbo
Beeldvorming techniek 30-05-2017
Hoe zorgen we voor meer instroom van technische opleidingen? Professionals van mbo- en hbo-instellingen zijn, met ondersteuning van TechniekTalent.nu, een kennisnetwerk gestart om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.