Bewuste en onbewuste vooroordelen - TechniekTalent

Bewuste en onbewuste vooroordelen

Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven werkt TechniekTalent.nu aan een nieuwe beeldvorming rond techniek. Bijvoorbeeld met krachtige beelden uit de TechniekBeeldbank: eigentijdse jongeren, gefotografeerd in een technische omgeving in onderwijsinstellingen en bedrijven. Nieuw beeld dat jongens en meiden aanspreekt. U kunt de foto’s gratis gebruiken na aanvraag van een login. Maar ook de visies vanuit BètaMentality, diversiteit en loopbaanleren dragen bij om vanuit de verschillende voorlichtingsactiviteiten en -middelen meer jongeren aan te spreken. We gaan graag vrijblijvend in gesprek met de beroepsopleidingen.

Rolmodellen mbo en hbo

Voorlichting door leeftijdsgenoten en rolmodellen zijn effectief om meer jongeren te interesseren voor techniek. Ook daarin faciliteren we het onderwijs. Mbo en hbo instellingen kunnen bijvoorbeeld zelf werken aan een beter beeld van techniek door studenten in te zetten als Ambassadeurs van de Techniek. Of met peer-to-peer voorlichting door jongeren met een migrantenachtergrond.

Ook de Vakkanjers van mbo's en bedrijven dragen bij aan een beter imago.Uitgelicht voor beroepsonderwijs
Kennisnetwerk mbo/hbo
Beeldvorming techniek 07-06-2017
Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek?

Startbijeenkomst nieuw kennisnetwerk mbo/hbo
Beeldvorming techniek 30-05-2017
Hoe zorgen we voor meer instroom van technische opleidingen? Professionals van mbo- en hbo-instellingen zijn, met ondersteuning van TechniekTalent.nu, een kennisnetwerk gestart om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.