Vraag en antwoord - TechniekTalent

Vraag en antwoord

Heeft u vragen over deelname aan de TechniekTrofee? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via primaironderwijs@techniektalent.nu.

Beoordeling van de inzendingen

Wat gebeurt er met mijn aanmelding voor de prijs?
Na het verstrijken van de inzendtermijn (vanaf 16 april) worden alle inzendingen beoordeeld en vervolgens voorgelegd aan de jury. De jury kiest per categorie maximaal drie nominaties.

Waarop worden de inzendingen beoordeeld?
De inzendingen worden beoordeeld op zaken als mate van verankering van W&T in het lesaanbod, overdraagbaarheid op andere scholen, innovativiteit en aansluiting op de principes van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Alle deelnamecriteria leest u hier.

Hoe beoordeelt de jury de inzendingen?
Na een voorselectie beoordeelt de jury de inzendingen aan de hand van de deelnamecriteria. In beide categorieën nomineert ze maximaal drie scholen. Voor de beoordeling van de nominaties voor de TechniekTrofee Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2018, brengt de jury een bezoek aan de scholen. De scholen die zijn genomineerd voor de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2018, worden mede beoordeeld aan de hand van een videopitch, waarin ze hun idee kunnen pitchen. Uit de nominaties kiest de jury per categorie één winnaar.

Verloop van de wedstrijd

Wanneer zijn de nominaties bekend?
De nominaties worden bepaald tijdens de eerste jurybijeenkomst eind april. De genomineerde scholen worden vervolgens zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht.

Voor de Inspiratieprijs moeten we een videopitch opnemen. Hoe werkt dat?
Is uw school genomineerd voor de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2018, dan wordt u daarvan telefonisch op de hoogte gebracht. Uw school krijgt vervolgens richtlijnen en tips voor het maken van een videopitch.

Wat moeten we doen als de jury onze school bezoekt?
Is uw school genomineerd voor de TechniekTrofee Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2018, dan wordt u daarvan telefonisch op de hoogte gebracht. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt voor het bezoek van (een deel van) de jury aan uw school. Tijdens dit bezoek kunt u de jury laten zien op welke manier uw school W&T-onderwijs een plek heeft gegeven in het lesaanbod. Het bezoek van de jury zal voor 1 juni 2018 plaatsvinden.

Wanneer en waar is de prijsuitreiking?
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het TechniekTrofeest op 27 juni 2018. Locatie en programma worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Over de TechniekTrofee

Welke prijs krijgt de winnende school?
De jury kiest uiteindelijk twee winnaars. De school met het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniekonderwijs op de basisschool wint de TechniekTrofee Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2018. Daaraan is een geldprijs verbonden van € 2.500, en een oorkonde met penning. Voor de school met het meest inspirerende idee voor Wetenschap & Techniekonderwijs op de basisschool is er de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2018. Hierbij hoort eveneens een geldprijs van € 2.500 en een oorkonde. De organisatie van de TechniekTrofee zoekt bovendien (landelijke en regionale) publiciteit voor de prijs en de winnende scholen.

Wie organiseert de TechniekTrofee?
De TechniekTrofee is een gezamenlijk initiatief van TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds.

Waarom wordt de TechniekTrofee uitgereikt?
Met deze wedstrijd zetten TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds basisscholen in de schijnwerpers die de talenten van hun leerlingen (willen) ontwikkelen met behulp van wetenschap- en techniekonderwijs.Uitgelicht voor primair onderwijs
Nieuwe beelden primair onderwijs: op ontdekking bij een écht bedrijf
 15-03-2018
Een bedrijfsbezoek is voor leerlingen in het primair onderwijs dé manier om te ontdekken wat ze leuk vinden en ervoor te zorgen dat werken in de techniek tastbaarder en aantrekkelijker wordt. Reden te meer om hiervan eens mooie beelden vast te leggen voor de TechniekBeeldbank.

Doe ook mee met Girlsday 2018!
 08-03-2018
Over iets meer dan een maand is het zover: Girlsday 2018! Dit jaar vindt Girlsday plaats op donderdag 12 april. Doet jouw school of bedrijf ook mee?