Toolkit: 7 werelden van techniek - TechniekTalent

Toolkit: 7 werelden van techniek

De 7 werelden van techniek laat jongens en meiden zien dat een toekomst in de technische of bètasector veel mogelijkheden biedt. Aan de hand van de 7 werelden van techniek kunt u een aantrekkelijk, realistisch en herkenbaar beeld geven van werken in de bèta en technische beroepen. De 7 werelden sluiten aan op de belevingswereld van voortgezet onderwijs leerlingen van nu. Deze toolkit is opgesteld in samenwerking met Platform Bèta Techniek, C3 en Otib.

De inhoud van de toolkit:

1. Uitgebreide basisteksten van de 7 werelden,
Deze teksten kunt u gebruiken om leerlingen te informeren over de mogelijkheden in de (bèta)techniek.

2. Illustraties in bestandstype .jpg die u kunt gebruiken bij uw uitingen over de 7 werelden en de mogelijkheden in de (bèta)techniek.

3. Fotografie van de 7 werelden van techniek.
Een pdf met verwijzing naar foto's in de TechniekBeeldbank, waar voor elk van de 7 werelden fotografie is opgenomen die een realistisch en voor jongeren aantrekkelijk beeld geeft van de werken in de (bèta)techniek.

4. Video van de 7 werelden van techniek

5. Een voorbeeld van toepassing van het concept van de 7 werelden van techniek:

  • a. 7 aparte pdf's met per wereld een beschrijving van de kenmerken van die wereld, aangevuld met 'persona's' die vertellen over hun werk in de techniek. Bedoeld als inspiratie bij de voorlichting van leerlingen en geeft inzicht in het loopbaanpad, dagelijkse werkzaamheden en doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden van concrete voorbeeldberoepen.
  • Voor vmbo-docenten: de pdf "De 7 werelden van techniek - welk verhaal vertelt u uw vmbo-leerling?". Document met korte beschrijving van de 7 werelden en voorbeeldberoepen, bedoeld als inspiratie voor vmbo-docenten/decaan/mentor bij de voorlichting van leerlingen over loopbaanmogelijkheden in de technische sector.

Wilt u de visuals van de 7 werelden in bestandstype .eps? U kunt deze opvragen via info@techniektalent.nu.Uitgelicht voor voortgezet onderwijs
100 scholen én 100 bedrijven op Gastlessen, zó geregeld
 19-07-2017
Gastlessen, zó geregeld heeft een bijzondere mijlpaal bereikt! Na de 100e school heeft nu ook het 100e bedrijf zich aangemeld op de online ontmoetingsplaats voor gastlessen en bedrijfsbezoeken.

Video-oproep Michaël van Straalen: Gebruik Gastlessen, zó geregeld
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 20-06-2017
Volgens Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland, zijn gastlessen en bedrijfsbezoeken een goede manier om jonge technici te werven.