Thema

Met de regio

TechNet
Zowel in het Techniekpact als bij TechniekTalent.nu spelen de regio's een belangrijke rol. In de regio vinden bedrijfsleven en onderwijs elkaar. TechniekTalent.nu bevordert regionale samenwerking door middel van TechNet. Binnen de TechNet-kringen kringen werken bedrijven en scholen samen, wisselen zij kennis uit en delen zij goede ervaringen met elkaar.

Stimulering Techniekoriëntatie
TechniekTalent.nu stimuleert initiatieven of activiteiten die als doel hebben om jongeren te helpen bij oriëntatie op techniek. Deze ondersteuning is financieel of in de vorm van materiaal, bijvoorbeeld een doe-activiteit. Daarnaast bieden we diverse promotiematerialen, die u bij uw initiatief of activiteit aan jongeren kunt uitdelen.

Randvoorwaarden voor ondersteuning
Om ondersteuning te verkrijgen voor uw initiatief of activiteit, is het belangrijk dat uw aanvraag aan de volgende randvoorwaarden voldoet:

 • U vult het aanvraagformulier subsidie of uitleenmaterialen volledig in. En u levert een projectplan en begroting aan.
 • U stuurt de aanvraag uiterlijk acht weken voor het evenement in.
 • Na afloop van het evenement levert u een evaluatie van het project aan ons op.

Aanvraag subsidie / financiële bijdrage
Een aanvraag voor een financiële bijdrage kunt u via het formulier op deze website indienen. Belangrijk is dat het formulier volledig is ingevuld en dat een projectplan en een begroting zijn bijgevoegd. 

Activiteiten die 50 tot 150 jongeren bereiken
U levert het volledig ingevulde webformulier met een projectplan en begroting aan. Na goedkeuring verstrekt TechniekTalent.nu naar keuze € 750,- óf een doe-activiteit.

Activiteiten die 100 tot 1.000 jongeren bereiken
U levert het volledig ingevulde webformulier met een projectplan en begroting aan. Na goedkeuring verstrekt TechniekTalent.nu naar keuze € 750,- én een doe-activiteit óf alleen een financiële bijdrage van € 1.500,-.

Activiteiten die meer dan 1.000 jongeren bereiken
U levert het volledig ingevulde webformulier met een projectplan en begroting aan. Na goedkeuring verstrekt TechniekTalent.nu een financiële bijdrage die wordt vastgesteld op grond van de inhoud van uw aanvraag.

Een template voor het projectplan kunt u hier downloaden. Naast het projectplan hebben wij ook de financiële begroting nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Houd u er hierbij rekening mee dat in deze begroting duidelijk vermeld moet zijn voor welk bedrag u subsidie aanvraagt.

TechniekTalent.nu stimuleert de samenwerking met TechNet. Wilt u meer informatie, bezoek dan www.technet.nu.

Om een subidieaanvraag in te dienen, kunt u hier het formulier invullen. 

Toetsingscriteria voor subsidie / financiële bijdrage
TechniekTalent.nu toetst aanvragen voor een financiële bijdrage aan de hand van een aantal criteria. Zo bieden wij in principe geen financiële ondersteuning aan:

 • Techniekwedstrijden van andere aanbieders voor vmbo, mbo of technasia. Er zijn meerdere succesvolle wedstrijdconcepten in omloop, dus zijn we terughoudend in het subsidiëren van nieuwe techniekwedstrijden die ‘het wiel’ steeds opnieuw uitvinden. Ons advies aan nieuwe aanbieders is om aansluiting te zoeken bij bestaande wedstrijden.
 • Techniek- of werklokalen of andere ‘hardware’. Uit ervaring weten we dat onderhoud van gesubsidieerde hardware een lastig punt is en dus geven wij hier geen financiële ondersteuning aan.
 • Structurele projecten die vooral drijven op subsidie of overheidsfinanciering.
 •  Het opzetten of invullen van lessen of lespakketten. Er zijn immers al vele aanbieders van lespakketten in de markt. Ook hier geldt: maak vooral slim gebruik van bestaande pakketten en materialen en vind niet het wiel opnieuw uit.
 • Internationale activiteiten.
 •  Aanvragen die voor meer dan 30% uit overheadkosten bestaan.
 •  Aanvragen die meerdere jaren betreffen.
 • Sponsorverzoeken.

Aanvraag ondersteuning met materialen
TechniekTalent.nu kan uw evenement of activiteit ook ondersteunen met een doe-activiteit. De doe-activiteit kan worden uitgevoerd door kinderen en promoot techniek. Als u aangeeft voor welke doelgroep de doe-activiteit is, voorziet TechniekTalent.nu u van een voorstel.

TechniekTalent.nu stelt de materialen en middelen kosteloos beschikbaar, wel brengen we een bijdrage in de transportkosten in rekening. Het gebruik van deze materialen is voor eigen risico.

Uw materiaalaanvraag kunt u indienen door het invullen van dit formulier

TechniekTalent.nu stimuleert de samenwerking met TechNet. Wilt u meer informatie, bezoek dan www.technet.nu.

Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden, dan kunt u contact met ons opnemen via techniekorientatie [at] techniektalent [dot] nu.