Thema

Met de regio

TechNet
Zowel in het Techniekpact als bij TechniekTalent.nu spelen de regio's een belangrijke rol. In de regio vinden bedrijfsleven en onderwijs elkaar. TechniekTalent.nu bevordert regionale samenwerking door middel van TechNet. Binnen de TechNet-kringen kringen werken bedrijven en scholen samen, wisselen zij kennis uit en delen zij goede ervaringen met elkaar.

Stimulering Techniekoriëntatie
Met ingang van 1 juli 2016 is deze dienstverlening gestopt en daarom verwijzen wij u voor informatie over ondersteuning naar Stichting A+O Metalektro (telefoonnummer hoofdkantoor 088 - 60 50 900) of Stichting OOM (telefoonnummer hoofdkantoor 0172 - 521 500).

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw regiomanager van Stichting A+O Metalektro of Stichting OOM.