Thema

Met de regio

TechNet
Zowel in het Techniekpact als bij TechniekTalent.nu spelen de regio's een belangrijke rol. In de regio vinden bedrijfsleven en onderwijs elkaar. TechniekTalent.nu bevordert regionale samenwerking door middel van TechNet. Binnen de TechNet-kringen kringen werken bedrijven en scholen samen, wisselen zij kennis uit en delen zij goede ervaringen met elkaar.

Stimulering Techniekoriëntatie
Zoals eerder gecommuniceerd, wijzigt met ingang van 1 april 2016 de werkwijze voor het verstrekken van subsidies voor regionale initiatieven. Op dit moment wordt overleg gevoerd tussen Stichting A+O Metalektro en Stichting OOM met Stichting Promotie Techniektalent over de toekomst van deze stimuleringsregeling. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk berichten. Eventuele aanvragen die ons na 1 april bereiken, zullen wij aanhouden tot de afronding van dit overleg.

 

Randvoorwaarden voor ondersteuning
Om ondersteuning te verkrijgen voor uw initiatief of activiteit, is het belangrijk dat uw aanvraag aan de volgende randvoorwaarden voldoet:

 • U vult het aanvraagformulier subsidie volledig in. En u levert een projectplan en begroting aan.
 • U stuurt de aanvraag uiterlijk acht weken voor het evenement in.
 • Na afloop van het evenement levert u een evaluatie van het project aan ons op.

Aanvraag subsidie / financiële bijdrage
Een aanvraag voor een financiële bijdrage kunt u via het formulier op deze website indienen. Belangrijk is dat het formulier volledig is ingevuld en dat een projectplan en een begroting zijn bijgevoegd. 

Activiteiten die 50 tot 150 jongeren bereiken
U levert het volledig ingevulde webformulier met een projectplan en begroting aan. Na goedkeuring verstrekt TechniekTalent.nu naar keuze € 750,- óf een doe-activiteit.

Activiteiten die 100 tot 1.000 jongeren bereiken
U levert het volledig ingevulde webformulier met een projectplan en begroting aan. Na goedkeuring verstrekt TechniekTalent.nu naar keuze € 750,- én een doe-activiteit óf alleen een financiële bijdrage van € 1.500,-.

Activiteiten die meer dan 1.000 jongeren bereiken
U levert het volledig ingevulde webformulier met een projectplan en begroting aan. Na goedkeuring verstrekt TechniekTalent.nu een financiële bijdrage die wordt vastgesteld op grond van de inhoud van uw aanvraag.

Een template voor het projectplan kunt u hier downloaden. Naast het projectplan hebben wij ook de financiële begroting nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Houd u er hierbij rekening mee dat in deze begroting duidelijk vermeld moet zijn voor welk bedrag u subsidie aanvraagt.

TechniekTalent.nu stimuleert de samenwerking met TechNet. Wilt u meer informatie, bezoek dan www.technet.nu.

Om een subidieaanvraag in te dienen, kunt u hier het formulier invullen. 

Toetsingscriteria voor subsidie / financiële bijdrage
TechniekTalent.nu toetst aanvragen voor een financiële bijdrage aan de hand van een aantal criteria. Zo bieden wij in principe geen financiële ondersteuning aan:

 • Techniekwedstrijden van andere aanbieders voor vmbo, mbo of technasia. Er zijn meerdere succesvolle wedstrijdconcepten in omloop, dus zijn we terughoudend in het subsidiëren van nieuwe techniekwedstrijden die ‘het wiel’ steeds opnieuw uitvinden. Ons advies aan nieuwe aanbieders is om aansluiting te zoeken bij bestaande wedstrijden.
 • Techniek- of werklokalen of andere ‘hardware’. Uit ervaring weten we dat onderhoud van gesubsidieerde hardware een lastig punt is en dus geven wij hier geen financiële ondersteuning aan.
 • Structurele projecten die vooral drijven op subsidie of overheidsfinanciering.
 •  Het opzetten of invullen van lessen of lespakketten. Er zijn immers al vele aanbieders van lespakketten in de markt. Ook hier geldt: maak vooral slim gebruik van bestaande pakketten en materialen en vind niet het wiel opnieuw uit.
 • Internationale activiteiten.
 •  Aanvragen die voor meer dan 30% uit overheadkosten bestaan.
 •  Aanvragen die meerdere jaren betreffen.
 • Sponsorverzoeken.