Webinar 3 voor schoolleiders: Sturen op loslaten - TechniekTalent

Agendapunt


Webinar 3 voor schoolleiders: Sturen op loslaten
06-12-2018 - 18 keer bekeken

Dit derde (kosteloze) webinar voor basisschoolleiders gaat over de vraag: ‘Hoe motiveer en ondersteun je je team bij O&O-leren?’.

Aan de orde komen:

  • Wat vraagt O&O-leren van leerkrachten? Waar zit de balans tussen loslaten en sturen in de klas?
  • Wat levert O&O-leren op? Hoe meet je opbrengsten?
  • Hoe vul jij je rol als schoolleider in, hoe begeleid, ondersteun, coach je je medewerkers?
  • Hoe ga je om methodes, kerndoelen en eisen van de inspectie?

Als gastspreker treedt op dr. Monique Pijls, hoofddocent Onderzoekend en Ontwerpend Leren aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij gaat tijdens het webinar in op wat de rol van de leerkracht is bij O&O-leren en welke ondersteuning en begeleiding daarbij vanuit de schoolleider gewenst of passend is. Hoe schep je als schoolleider de voorwaarden waarbinnen de leerkracht zijn of haar rol bij O&O-leren goed kan invullen?
De ervaringsdeskundige bij dit webinar is Denise Hassing, directeur van SBO De Reis van Brandaan in Eindhoven (winnaar van de TechniekTrofee 2018). Op deze school gaan alle leerkrachten mee in het O&O-leren, maar in hun eigen tempo. Denise vertelt hoe ze als schoolleider daarin stimulerend én beschermend optreedt.

Het derde webinar vindt plaats op 15 januari 2019 van 9.00 tot 10.00 uur.

Meld je aan voor webinar 3: Sturen en loslaten
Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/