Vijf redenen voor samenwerking met basisscholen - TechniekTalent

Vijf redenen voor samenwerking met basisscholen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen de 9 en 14 jaar zich al ideeën vormen over hun toekomstige loopbaan. Daarbij wijzen ze beroepen af die eigenlijk prima bij hen passen, omdat zij - én hun ouders - daar geen beeld van hebben. Dat geldt met name voor technische beroepen! Zo gaat in Nederland veel potentieel verloren voor een technische loopbaan. Met jouw bedrijf kun je eraan bijdragen dat kinderen én hun ouders ook de mogelijkheden in de techniek in beeld krijgen.

Download de folder met 5 redenen voor samenwerking met basisscholen

 

Waarom investeren in jonge kinderen?

Vijf redenen voor technische bedrijven om met basisscholen samen te werken in gastlessen en bedrijfsbezoeken.

1. Techniek in beeld brengen
Je kunt kinderen laten zien en beleven hoe leuk, interessant en uitdagend het is om in de techniek te werken. Zo krijgen ze een beeld van de sector, van welke technische beroepen hen aanspreken en wat ze nodig hebben aan kennis en vaardigheden om in de techniek te werken.

2. Toekomstmogelijkheden schetsen
Je kunt het belang van techniek voor de maatschappij en de economie onder de aandacht brengen. Laten zien dat de techniek veelzijdig is en veel toekomstmogelijkheden biedt. Daarmee kun je kinderen enthousiasmeren om voor een technische vervolgopleiding en carrière te kiezen. Zodat Nederland blijft vooroplopen in technologische ontwikkelingen.

3. Investeren in imago
Met gastlessen en bedrijfsbezoeken kun je de betrokkenheid van de omgeving bij je bedrijf vergroten en uw bedrijfsimago verbeteren. Je kunt laten zien welke rol jouw bedrijf in de regio speelt.

4. Leren van kinderen
Kinderen vinden het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Gastlessen en bedrijfsbezoeken lenen zich daar uitstekend voor. Vraag de leerlingen een oplossing te verzinnen of een product te ontwerpen aan de hand van een levensechte vraag binnen jouw bedrijf. Van de manier van denken, aanpakken en oplossen van kinderen kun je als bedrijf veel leren.

5. Kennis overdragen
Ten slotte is het gewoon leuk om kennis over te dragen en de volgende generatie kennis te laten maken met jouw bedrijf. Om het enthousiasme en de onbevangenheid van de kinderen mee te maken en hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

Tips voor bedrijven

Natuurlijk kost een bedrijfsbezoek en de voorbereiding daarop tijd (en dus indirect geld). Techniekcoaches van TechniekTalent.nu kunnen je – kosteloos - helpen bij de voorbereidingen en bij de gastles of het bedrijfsbezoek zelf. Nog vijf tips voor bedrijven die een gastles of bedrijfsbezoek willen organiseren:

  • Bereid de gastles of het bedrijfsbezoek voor met de leerkracht en een techniekcoach van TechniekTalent.nu zodat het bezoek aansluit bij de lessen op school.
  • Maak duidelijk wat de kinderen kunnen verwachten en wat je van hen verwacht: hoe lang gaat het bezoek duren, wat krijgen ze te zien en te doen, welke huisregels gelden? Ter voorbereiding kun je deze video over gedragsregels tijdens een bedrijfsbezoek in de klas kijken.
  • Betrek medewerkers bij de activiteit; laat zien wie welk werk doet, welke opleidingen je daarvoor kunt volgen en welke talenten en vaardigheden je nodig hebt.
  • Zorg dat kinderen geboeid worden. Wat goed werkt, is ze een levensechte uitdaging bieden of een probleem uit het bedrijf laten oplossen. Dan gaan ze nadenken als medewerker, ontdekken ze hoe ze hun talenten kunnen inzetten en komen ze met verrassende oplossingen.
  • Zorg voor een goede afsluiting: vraag de kinderen welke oplossing ze bedacht hebben voor het probleem dat aan de orde is gesteld, leg uit welke oplossing het bedrijf zelf kiest, vraag hoe de leerlingen tegen de beroepen aankijken.

Ervaringen van bedrijven

Hendrik Timmer, wooncorporatie Stichting Woonservice Drenthe: “We vinden het belangrijk om kinderen zo jong al te laten zien wat er op de markt is. En wat er achter de muren van Woonservice gebeurt. Onze ervaring is dat de kinderen zeer enthousiast en leergierig zijn en slimme vragen stellen. Ik kan het iedereen aanraden. De winst is dat je kinderen daarmee bekend maakt met jouw werkterrein. En dat ze dat later misschien meenemen in hun loopbaankeuzes. Als je dit soort ervaringen niet aanbiedt, blijft hun blik beperkt.”

Gert Oosting, installatiebedrijf Techniko: “Waar wij tegenaan lopen is dat er een groot tekort aan goed personeel is. De interesse voor een vak begint bij de jeugd; daarom is het zo belangrijk om kinderen bij onze tak van sport te betrekken. Wij doen dat door ons eigen ding te laten zien. Daar zijn we trots op en dat straalt ervan af. Het leuke van leerlingen van de basisschool is dat ze zo enthousiast zijn en alles willen weten. De ervaringen zijn altijd positief, van twee kanten. Dit zouden meer bedrijven moeten doen; dan verwacht ik dat de toestroom in de techniek groter wordt. Want van het een komt het ander.”

Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met TechYourFuture. Download hier de volledige folder: download folder 5 redenen voor samenwerking met basisscholen.Uitgelicht voor bedrijven
Thea Koster voorzitter Techniekpact: meer techniek in PO
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 11-07-2019
Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle, werd 20 mei geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Ze zet zich in voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Symposium beroepsoriëntatie op de basisschool: Hoe jonger je begint, hoe beter!
 19-06-2019
Een inspirerende middag vol nuttige en verrassende inzichten op één van de oudste locaties in Utrecht, dat was kort samengevat het Symposium ‘Als ik later groot ben… beroepsoriëntatie op de basisschool’ afgelopen donderdag 23 mei bij museum en sterrenwacht Sonnenborgh.


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/