Drijfveren van jongeren - TechniekTalent

Drijfveren van jongeren

Kansen op voldoende instroom in de techniek zijn er genoeg: door het nieuwe Bèta&TechMentality-onderzoek weten we dat alle jongeren tussen 9 en 17  jaar potentieel is te interesseren voor een bèta-technische toekomst. Maar het onderzoek wijst ook uit dat dé jongere niet bestaat als het om techniek gaat.

Drijfveren

Studenten verschillen dus ook in hun houding ten aanzien van techniek. Dé techniekstudent bestaat niet. Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf types techniekjongeren, elk type jongere heeft zijn eigen drijfveren. Deze bètatypes zijn: Ontdekkers, Creatieve Makers, Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners. Elk van de segmenten biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek.

Wil je meer weten over het Bèta&TechMentality-model? Kijk dan hier.Uitgelicht voor bedrijven
Thea Koster voorzitter Techniekpact: meer techniek in PO
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 11-07-2019
Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle, werd 20 mei geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Ze zet zich in voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Symposium beroepsoriëntatie op de basisschool: Hoe jonger je begint, hoe beter!
 19-06-2019
Een inspirerende middag vol nuttige en verrassende inzichten op één van de oudste locaties in Utrecht, dat was kort samengevat het Symposium ‘Als ik later groot ben… beroepsoriëntatie op de basisschool’ afgelopen donderdag 23 mei bij museum en sterrenwacht Sonnenborgh.


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/