Toolkit: 7 werelden van techniek - TechniekTalent

Toolkit: 7 werelden van techniek

De 7 werelden van techniek laat studenten zien dat een toekomst in de technische of bètasector veel mogelijkheden biedt. Aan de hand van de 7 werelden van techniek kunt u een aantrekkelijk, realistisch en herkenbaar beeld geven van werken in de bèta en technische beroepen. De 7 werelden sluiten aan op de belevingswereld van jongeren van nu. Deze toolkit 7 werelden van techniek is opgesteld in samenwerking met Platform Bèta Techniek, C3 en Otib.

De inhoud van de toolkit 7 werelden van techniek:

1. Uitgebreide basisteksten van de 7 werelden
Deze kunt u gebruiken om studenten te informeren over de mogelijkheden in de (bèta)techniek.

2. Illustraties in bestandstype .jpg die u kunt gebruiken bij uw uitingen over de 7 werelden en de mogelijkheden in de (bèta)techniek.

3. Fotografie van de 7 werelden van techniek.
Een pdf met verwijzing naar foto's in de TechniekBeeldbank, waar voor elk van de 7 werelden fotografie is opgenomen die een realistisch en voor jongeren aantrekkelijk beeld geeft van de werken in de (bèta)techniek.

4. Video van de 7 werelden van techniek

Wilt u de visuals van de 7 werelden in bestandstype .eps? U kunt deze opvragen via info@techniektalent.nu.Uitgelicht voor beroepsonderwijs
Bijeenkomst kennisnetwerk mbo/hbo: wat zeggen jongeren over techniek?
Beeldvorming techniek 08-09-2017
'Veel jongeren hebben een verkeerd of onvolledig beeld van techniek.' Dat signaleren professionals in het mbo en hbo, zo blijkt uit een behoeftepeiling in 2016. Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek?

Kennisnetwerk mbo/hbo
Beeldvorming techniek 07-06-2017
Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek?