Diversiteit in techniekonderwijs - TechniekTalent

Diversiteit in techniekonderwijs

Met aandacht voor diversiteit boor je als opleiding meer potentieel aan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat meer diversiteit in techniekonderwijs leidt tot meer creativiteit en productiviteit. Het zou een gemiste kans zijn om daar als opleiding niets mee te doen. Een andere benadering van meiden en migrantenjongeren op technische opleidingen mbo/hbo vergroot de kans dat zij voor een loopbaan in de techniek kiezen. Door speciale campagneteams kunt u leerlingen met een niet-westerse afkomst beter bereiken. Lees in dit stappenplan hoe u deze teams inzet.

Test uzelf

Bewustzijn van eigen vooroordelen is een belangrijke voorwaarde om het gedrag ten aanzien van bepaalde groepen mensen te veranderen. Waarschijnlijk bent u geen uitzondering. Veel mensen hebben onbewuste vooroordelen over bepaalde groepen. Deze vooroordelen scheppen verwachtingen en sturen ons gedrag. Ze leiden er bijvoorbeeld toe dat we tijdens een technisch vak minder aandacht geven aan Marije en Regilio dan aan Jan, terwijl ze alle drie worstelen met cijfers. Of we achten Rachid en Anne minder geschikt voor een technische opleiding, terwijl ze hetzelfde scoren als Stef, die we wel geschikt achten. Onderzoek uw vooroordelen met de diversiteitstest.

 Uitgelicht voor beroepsonderwijs
Bijeenkomst kennisnetwerk mbo/hbo: wat zeggen jongeren over techniek?
Beeldvorming techniek 08-09-2017
'Veel jongeren hebben een verkeerd of onvolledig beeld van techniek.' Dat signaleren professionals in het mbo en hbo, zo blijkt uit een behoeftepeiling in 2016. Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek?

Kennisnetwerk mbo/hbo
Beeldvorming techniek 07-06-2017
Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek?