Diversiteit - TechniekTalent

Diversiteit

Waarom diversiteit?

De techniek heeft goed opgeleide vakmensen nodig. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 87% van de jongeren te interesseren is voor techniek. Om veel meer jongeren voor techniek te laten kiezen, is het belangrijk dat ook groepen die minder vertegenwoordigd zijn, zoals meiden en migranten, zich aangesproken voelen. Inspelen op diversiteit leidt tot meer creativiteit en productiviteit bij de leerlingen. Hierdoor kunnen ze hun talenten optimaal benutten en datgene doen wat ze echt willen. Wil je weten hoe je een diverse groep leerlingen kunt motiveren om te kiezen voor techniek? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Wat biedt TechniekTalent.nu?

TechniekTalent.nu ondersteunt scholen door docenten en begeleiders kennis en hulpmiddelen aan te reiken om aan de slag te gaan met diversiteit. Wij helpen je graag verder met informatie, tips, materialen en andere instrumenten die je kunt inzetten om meer leerlingen te interesseren voor een toekomst in de techniek.

Wat is diversiteit?

Diversiteit staat voor alle verschillen tussen mensen, de zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, maar ook de minder zichtbare verschillen zoals nationaliteit, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, talent en werkstijl. Door rekening te houden met verschillen, ontstaat een inclusieve cultuur waarin iedereen de gelegenheid heeft om talenten en vaardigheden te ontwikkelen en waarin diversiteit waardevol is. Als leerlingen zich in de techniek op hun plek voelen en er ruimte is voor hun talenten, zal dat leiden tot meer instroom en minder uitval.

Beeldvorming

Zorg ervoor dat ook jongeren die minder vanzelfsprekend kiezen voor de techniek, zoals meiden of migrantenjongeren, zich aangesproken voelen. Dit kan in zowel woord als beeld. Gebruik foto’s en verhalen van rolmodellen waar iedereen zich in kan herkennen, dus niet alleen blanke jongens, maar ook  jongens met een andere etnische achtergrond en meiden. Laat zien dat jonge mannen en vrouwen voor de techniek kiezen met passie voor hun betekenisvolle werk. Dat de techniek een moderne sector is en vooraan staat bij nieuwe ontwikkelingen. Om de beeldvorming van techniek in positieve zin te veranderen, kun je gebruik maken van:

 • 7 werelden van de techniek: Laat de verschillende kanten van techniek zien, zodat allerlei jongeren zich aangesproken voelen. Relatief veel meiden willen bijvoorbeeld iets betekenen voor de maatschappij; waardoor het goed is om ze te laten zien wat voor mogelijkheden er zijn binnen de wereld van voeding & vitaliteit of mens & medisch.
 • TechniekBeeldbank: gratis professionele foto's die jongeren aanspreken en waarin rekening is gehouden met diversiteit

Hulpmiddelen waarmee je verschillende doelgroepen kunt interesseren voor techniek

De volgende projecten, activiteiten en middelen zijn gericht op het betrekken van een bredere of juist specifieke doelgroep bij activiteiten rond techniek voor het onderwijs.

Je wilt meer meiden interesseren voor techniek

Deelname aan Girlsday, om meiden van 10 – 15 jaar kennis te laten maken met technische bedrijven (project van VHTO, TechniekTalent.nu is partner).
Spiegelbeeld: rolmodellen voor meiden (project van VHTO, TechniekTalent.nu is partner).

Video's

Deze video's geven je meer inzicht in de betekenis van diversiteit:

 1. Lector Sjiera de Vries over het belang van diversiteit en inclusie 
 2. Hoe meiden (onbewust) ontmoedigd worden
 3. Reclame voor technisch speelgoed voor meiden; meiden zijn meer dan prinsessen
 4. Waarom Debbie Sterling dit speelgoed ontwikkeld heeft
 5. Wervingsfilmpje campagneteam werving allochtone leerlingen ROC Twente. Dit filmpje is door allochtone mbo leerlingen gemaakt om allochtone vmbo leerlingen te werven
 6. Wervingsfilmpje campagneteam werving allochtone leerlingen ROC Zadkine/Albeda. Dit filmpje is door allochtone mbo leerlingen gemaakt om allochtone vmbo leerlingen te werven

Relevante informatie van andere instanties en links

 • Talentenkijker, een gratis lessenserie voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs (VHTO)
 • Dit doe ik, over de diversiteit in beroepen (VHTO)
 • Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs
 • Diversiteit in vakmanschap

Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/