Medewerkers aan het woord over digitalisering en robotisering - TechniekTalent

Techniek artikel

Medewerkers aan het woord over digitalisering en robotisering

11-04-2018 - 418 keer bekeken

Digitalisering, robotisering, big data en andere innovatieve technologie brengen veel veranderingen met zich mee. Medewerkers in de technische industrie juichen deze ontwikkelingen toe en verwachten dat het werk er uitdagender en leuker door wordt. Laat de robots maar komen! Wel willen ze beter geïnformeerd worden en de ruimte krijgen om mee te groeien met de techniek.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Smart Working – Medewerkers aan het woord’ van Berenschot en TIAS in opdracht van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Veel veranderingen

Het onderzoek onder 6.971 medewerkers laat zien dat de technologische transitie in volle gang is. Ruim negentig procent van de medewerkers ziet als gevolg daarvan producten en processen veranderen. De veranderingen leiden volgens een grote meerderheid van de medewerkers niet tot het verdwijnen van banen. Taken gaan veranderen en er komen nieuwe functies bij. Ook denken ze dat de veranderingen impact hebben op de samenwerking en aansturing. Nu al merken twee op de drie medewerkers dat ze meer moeten samenwerken met andere afdelingen, klanten of leveranciers.

Uitdagender werk

Maar liefst 83% van de medewerkers ziet digitalisering en robotisering als kans. Ze juichen de ontwikkelingen toe omdat ze vinden dat technologie het werk leuker en uitdagender maakt. Medewerkers maken zich wel zorgen over een hogere werkdruk en de toenemende complexiteit en zwaarte van het werk, vooral door de toenemende productiviteit en snelheid van werken. Ze voelen zich verantwoordelijk om bij te blijven in het vakgebied. Maar ze willen wél de ruimte krijgen om zich in brede zin te ontwikkelen en mee te groeien. Ook willen ze graag betrokken en geïnformeerd worden en inbreng kunnen geven

Medewerkers nieuwsgierig

Globaal zijn vier groepen medewerkers te onderscheiden, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of sector. Een kwart is te schetsen als ‘ambassadeur’: deze groep staat heel positief tegenover de technologische ontwikkelingen. Ruim 40% behoort tot de ‘optimisten’. Zij signaleren meer kansen dan bedreigingen. Ze zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen, maar zijn nog wel wat afwachtend. Bijna twintig procent behoort tot de ‘volgers’. Zij zien kansen, maar zijn zich minder bewust van de verstrekkende impact die technologie zal hebben. Een kleine groep, zo’n 14%, behoort tot de ‘sceptici’. Zij zien de technologische ontwikkelingen niet zitten of verwachten dat het werk saaier en minder leuk wordt. In deze groep zitten relatief wat meer medewerkers met een lager opleidingsniveau en een functie die een grotere kans maakt te worden geautomatiseerd.

Robots heel gewoon

“Een ‘hoopgevend’ onderzoek”, zo betitelt prof. dr. Theo Camps, hoogleraar en programmadirecteur van TIAS, de onderzoeksresultaten. Camps was lid van de commissie die het onderzoek heeft begeleid. “De uitkomsten weerspiegelen dat technologische ontwikkeling in Nederland vanzelfsprekend is. Zaken als individuele robots en volledig geautomatiseerde fabrieken vinden we eigenlijk al heel gewoon. Medewerkers in de sector zijn gewend aan verandering, en hebben een grote bereidheid om zich verder te vernieuwen en te verbeteren.”

Advies aan de sector

In het onderzoeksrapport wordt ook advies aan de sector gegeven. Identificeer ‘koplopers’ en betrek deze bedrijven bij de communicatie in de sector. Zoek samenwerking op scholing: zorg voor directe aansluiting bij de arbeidsmarkt, overleg met scholen over aansluiting van het curriculum op toekomstige beroepen en deel kennis. En als laatste: stimuleer samenwerking en innovatie.

smart working

Infographic van het Smart Working onderzoek

Meer weten over ‘Smart Working’?

Kijk hier voor meer informatie en het downloaden van het onderzoek ‘Smart Working | Maak werk van technologie’. Bron: https://www.fme.nl/nl/smartworking/medewerkersaanhetwoord


Populaire artikelen
Speciale AHA-vraag voor De Week Tegen Pesten 2018
17-09-2018
Van 17 tot 21 september is De Week Tegen Pesten 2018. Het thema dit jaar is ‘Laat je zien’ en is gericht aan leerkrachten en wat zij kunnen doen om pesten tegen te gaan. Dat kan je op veel manieren doen als leraar, maar probeer het eens met een Wetenschap & Techniek-les!

Miniconferentie: De Kracht van Taal en Beeld
17-09-2018
Taal en beeld spelen in de communicatie richting jongeren een cruciale rol. Hoe kun je met tekst en beeld de aandacht van jongeren trekken zodat ze enthousiast worden voor een technische opleiding? Waarin herkennen jongeren zichzelf? Hoe kun je jongeren raken, inspireren en enthousiasmeren voor techniek?


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/