Nauwere samenwerking tussen Jet-Net en TechNet - TechniekTalent

Techniek artikel

Nauwere samenwerking tussen Jet-Net en TechNet

30-11-2017 - 163 keer bekeken

Een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven loont. Dit blijkt na vijftien jaar Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Scholen die aan het netwerk deelnemen presteren beter ten opzichte van niet-aangesloten scholen als het gaat om het aantal havo en vwo leerlingen dat kiest voor een N-profiel. De eerste generatie Jet-Net-scholen scoren ruim 5% hoger op keuze voor N-profiel. De instroom in het hoger technisch onderwijs is de afgelopen jaren door de stijging van de N-profielkeuze toegenomen.

Samenwerking met TechNet

Gezien de grote vraag naar vakmensen met een mbo-diploma gaat Jet-Net haar kennis en expertise nu ook inzetten in het vmbo. Door middel van een nauwere samenwerking met TechNet. Met het verbinden van de netwerken willen Jet-Net en TechNet het aantal jongeren dat bereikt wordt flink opschalen. Vanaf 2018 gaan Jet-Net en TechNet hun netwerken en kennis met elkaar uitwisselen waardoor één groot landelijk netwerk ontstaat. Hierdoor kunnen alle scholen in de netwerken gebruikmaken van een breder aanbod en meer activiteiten doen met verschillende bedrijven. Streven is een landelijk dekkend netwerk te hebben per 2020. De activiteiten van Jet-Net en TechNet zijn onder andere het geven van gastlessen, verzorgen van bedrijfsexcursies en docentenstages.

Jeroen van der Veer, voorzitter Raad van Toezicht PBT en één van de Founding Fathers van Jet-Net: “Het Jet-Net programma heeft een formule die werkt. De een-op-een samenwerking van een school en technisch bedrijf maakt het mogelijk om jongeren zelf te laten zien en ervaren wat een technisch beroep inhoudt. Door deze betere beeldvorming zien we dat jongeren een positievere houding krijgen voor techniek. Die aanpak willen we nu ook voor het vmbo aanbieden.”

Goede beeldvorming belangrijk aandachtspunt

Het recente SER-rapport “Toekomstgericht beroepsonderwijs – Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs” stelt dat het in veel onderwijssectoren nog steeds een belangrijk aandachtspunt is om te zorgen dat jongeren een goed beeld krijgen van banen en beroepen in het technische bedrijfsleven. Het technisch bedrijfsleven heeft nog altijd een grote vraag naar goede vakmensen met een mbo-opleiding. Daarbij komt dat Nederland voor een aantal uitdagingen op de arbeidsmarkt staat als gevolg van digitalisering. Er is dus nog veel winst te behalen in het aantal jongeren dat kiest voor het technisch beroepsonderwijs. Jet-Net speelt hier nu op in door een nauwere samenwerking te zoeken met de scholen- en bedrijfsnetwerken TechNet van TechniekTalent.nu.

Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact: “Mooi dat deze sterke netwerken nu gaan samenwerken. Het bedrijfsleven zit te springen om goede vakmensen. Dus alle extra inzet om meer jongeren in het beroepsonderwijs voor de techniek te laten kiezen, juich ik toe.”

Meer weten over Jet-Net? Hier vindt u meer informatie.


Populaire artikelen
Vakkanjers aan de slag voor waterschappen
13-12-2017
Vmbo’ers en mbo’ers van zo’n 120 scholen door heel Nederland bedenken dit schooljaar slimme oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Dat doen ze in opdracht van de Unie van Waterschappen.

Timmerman voor de klas
24-11-2017
Op het Montessori College Oost in Amsterdam krijgen leerlingen in de tweede klas gastlessen ter voorbereiding op hun profielkeuze. Zo ook van timmerman Max de Ruiter. Hij had geen ervaring met het geven van een gastles, maar dankzij een goede afstemming met de school werd het toch een succes.