Ondersteuning door een techniekcoach - TechniekTalent

Ondersteuning door een techniekcoach

Ondersteuning door een techniekcoach

TechniekTalent.nu heeft een groot landelijk netwerk van techniekcoaches die basisscholen op diverse manieren begeleiden bij het invoeren of verankeren van Wetenschap & Techniek onderwijs. Zij helpen je graag op school met:

Inspiratieworkshop W&T
Tijdens deze laagdrempelige kennis- en inspiratiesessie op school wordt het hele schoolteam geënthousiasmeerd voor W&T-onderwijs. Leerkrachten ervaren dat het geven van een W&T-les niet moeilijk is en krijgen inzicht in de manier waarop je met W&T aan de kerndoelen voldoet. Meer lezen over deze workshop.

Werksessie Aha!-stappenplan W&T
Tijdens deze werksessie gaat de basisschooldirecteur of schoolleider samen met de W&T-werkgroep of het hele team nadenken over het (verder) invoeren van W&T. Aan de hand van thema’s die passen bij waar de school staat krijgt de school inzicht in hoe het W&T-onderwijs op school een stap verder gebracht kan worden. Aan het eind van de werksessie is er een concrete actiepuntenlijst waar het team mee verder kan. Meer lezen over de werksessie.

Eerste hulp bij W&T-projecten
Voor basisscholen die graag in projectvorm aandacht willen besteden aan W&T, maar waar het maar niet lukt om dat te realiseren, biedt TechniekTalent.nu hands-on ondersteuning. Door mee te denken over een programma en/of mogelijke activiteiten en door expertise te delen over de vraag hoe je zo’n project interessant en praktisch haalbaar maakt. Ook kunnen er hand- en spandiensten verleend worden bij de daadwerkelijke organisatie en uitvoering. Lees meer over Eerste hulp bij W&T-projecten.

Methoden- en materialenscan
Er wordt op school een inventarisatie gemaakt van de aanwezige middelen wat betreft W&T-onderwijs. Op basis daarvan wordt er een advies opgesteld, dat tijdens een tweede schoolbezoek wordt besproken. Zo weet de basisschool precies hoe de aanwezige methoden en materialen zo goed mogelijk benut kunnen worden. Meer lezen over de methoden- en materialenscan.

Omgevingsscan
Deze scan levert een omgevingskaart met bedrijven, mogelijke partnerinstanties en andere interessante organisaties op voor het vormgeven van W&T-onderwijs op de school. Basisscholen kunnen vervolgens zelf gericht verder actie ondernemen. Meer lezen over de omgevingsscan.

Gastles voor basisscholen
We bieden verschillende uitgewerkte lessen over diverse W&T-onderwerpen aan, gebaseerd op de principes van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. In samenwerking met de leerkracht wordt er een techniekgastles georganiseerd. Meer lezen over gastlessen voor basisscholen.

Bedrijfsbezoek voor basisscholen
TechniekTalent.nu helpt scholen met het vinden van een bedrijf in de buurt. Samen met de techniekcoach brengt de leerkracht een oriënterend bezoek aan het bedrijf, waarna de leerkracht een lesbrief ontwikkelt voor lessen binnen het bedrijf. Met behulp van een lesbrief en filmpjes van TechniekTalent.nu geeft de leerkracht een inleidende les in de klas. Daarna volgt het bedrijfsbezoek en een afsluitende les. Dit alles gebeurt volgens de methodiek van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Meer lezen over bedrijfsbezoeken voor basisscholen.


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/