Ondersteuning door een techniekcoach - TechniekTalent

Ondersteuning door een techniekcoach

Ondersteuning door een techniekcoach

TechniekTalent.nu heeft een groot landelijk netwerk van techniekcoaches die basisscholen op diverse manieren begeleiden bij het invoeren of verankeren van Wetenschap & Techniek onderwijs. Zij helpen je graag op school met:

Inspiratieworkshop W&T
Tijdens deze laagdrempelige kennis- en inspiratiesessie op school wordt het hele schoolteam geënthousiasmeerd voor W&T-onderwijs. Leerkrachten ervaren dat het geven van een W&T-les niet moeilijk is en krijgen inzicht in de manier waarop je met W&T aan de kerndoelen voldoet. Meer lezen over deze workshop.

Workshop W&T-actieplan
Tijdens deze workshop gaat de basisschooldirecteur of schoolleider samen met de W&T-werkgroep of het hele team nadenken over het (verder) invoeren van W&T. Aan de hand van thema’s die passen bij waar de school staat krijgt de school inzicht in hoe het W&T-onderwijs op school een stap verder gebracht kan worden. Aan het eind van de workshop is er een concrete actiepuntenlijst waar het team mee verder kan. Meer lezen over de workshop.

Teamsessie W&T door de hele school
Wil je met de hele school met Wetenschap & Techniek aan de slag? Een schoolproject rondom een bepaald thema is een mooie manier om dat voor elkaar te krijgen. Met deze Teamsessie W&T door de hele school krijgen jullie kosteloze ondersteuning van een techniekcoach. De techniekcoach helpt jullie team bij het opzetten en uitvoeren van een project met leuke W&T-activiteiten die passen bij het door jullie gekozen thema. Lees meer over teamsessie W&T door de hele school.

Gastles voor basisscholen
We bieden verschillende uitgewerkte lessen over diverse W&T-onderwerpen aan, gebaseerd op de principes van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. In samenwerking met de leerkracht wordt er een techniekgastles georganiseerd. Meer lezen over gastlessen voor basisscholen.

Bedrijfsbezoek voor basisscholen
TechniekTalent.nu helpt scholen met het vinden van een bedrijf in de buurt. Samen met de techniekcoach brengt de leerkracht een oriënterend bezoek aan het bedrijf, waarna de leerkracht een lesbrief ontwikkelt voor lessen binnen het bedrijf. Met behulp van een lesbrief en filmpjes van TechniekTalent.nu geeft de leerkracht een inleidende les in de klas. Daarna volgt het bedrijfsbezoek en een afsluitende les. Dit alles gebeurt volgens de methodiek van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Meer lezen over bedrijfsbezoeken voor basisscholen.


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/