Beeldvorming, techniek en jongeren - TechniekTalent

Beeldvorming, techniek en jongeren

Hoe kijken kinderen en jongeren aan tegen techniek en technologie? Welke eerste associaties hebben zij bij techniek en technologie? Hoe ontwikkelt de beeldvorming over techniek en technologie zich wanneer ze ouder worden? En, wat is de invloed van deze beeldvorming op hun toekomstige beroepskeuze en loopbaan?

TechniekTalent.nu monitort de opvattingen en meningen van kinderen en jongeren over techniek en technologie. En onderzoekt onderwerpen die relevant zijn voor de beeldvorming over techniek bij kinderen en jongeren. Met deze kennis wil TechniekTalent.nu inzicht verschaffen in hoe je kinderen en jongeren in de praktijk op een positieve manier kunt beïnvloeden en interesseren voor techniek.

Voor wie?

TechniekTalent.nu richt zich op iedereen die zich interesseert voor kinderen, jongeren en techniek. Dit kunnen onderwijsprofessionals zijn in het primair en voortgezet onderwijs die met hun lesaanbod en opleidingen zo goed mogelijk willen aansluiten op de belevingswereld en interesses van kinderen en jongeren. Het kunnen ook professionals zijn in het technisch bedrijfsleven die zich bijvoorbeeld bezig houden met de instroom van nieuw personeel. De komende jaren hebben bedrijven een grote behoefte aan technisch personeel. Voor bedrijven is het dus van groot belang dat zij jongeren op de juiste manier weten te interesseren voor een baan in de technische sector.

Onderzoek

Om te weten wat kinderen en jongeren beweegt en wat hun houding is ten aanzien van techniek en technologie is het belangrijk om hier onderzoek naar te doen. Daarom is in 2017 de Monitor in het leven geroepen. Er is al veel bekend over de houding van kinderen en jongeren ten aanzien van techniek en technologie. We willen dit nu ook toetsen aan de actuele realiteit. Met een tweejaarlijks kwantitatief onderzoek biedt TechniekTalent.nu inzicht in drijfveren, opvattingen en houding van kinderen en jongeren over techniek en technologie.

Expert en jongeren

Naast de Monitor zullen regelmatig kinderen en jongeren worden bevraagd. Hiermee willen we vanuit het perspectief van kinderen en jongeren kwalitatief inzicht verschaffen (via bijvoorbeeld hun meningen en reacties) als aanvulling op de Monitor. Deze kinderen en jongeren zijn divers qua culturele achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau en regio. Daarnaast zullen de uitkomsten van het onderzoek worden geïnterpreteerd door een expert in het vakgebied beeldvorming jongeren en techniek.

Praktische hulpmiddelen

TechniekTalent.nu wil alle vergaarde kennis bundelen en toegankelijk maken voor iedereen die interesse heeft in kinderen en jongeren en hun beeldvorming over techniek. Voor bedrijven die staan te springen om technisch personeel. Hoe kun je als professional in het bedrijfsleven deze jongeren het beste benaderen en aanspreken? En professionals in het onderwijs. Hoe kunnen zij hun leerlingen op een goede en effectieve manier met techniek in aanraking brengen? Hiertoe zal een aantal middelen worden ingezet, bijvoorbeeld whitepapers. Doel van deze middelen is het geven van praktische handvatten aan professionals in hun benadering van kinderen en jongeren.

Bestaande kennis over kinderen, jongeren en techniek

Waar het wiel al is uitgevonden, willen we die niet opnieuw uitvinden. TechniekTalent.nu wil daarom bestaande kennis over kinderen, jongeren en techniek monitoren, bundelen en ontsluiten. Dit kunnen bestaande onderzoeken zijn, artikelen, whitepapers of interessante evenementen. Heeft u zelf iets interessants gelezen of meegemaakt dat hierop aansluit en wilt u dit met ons delen? Stuur dan een mail naar communicatie@techniektalent.nuUitgelicht
Aanmelding Girlsday 2018 geopend!
Diversiteit 17-11-2017
Scholen en bedrijven kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Girlsday 2018. Girlsday vindt plaats op donderdag 12 april. 

Goed voorbereid op open dagen met de communicatiecheck
Beeldvorming techniek 31-10-2017
Het is weer de tijd van de open dagen. Hoe krijgt úw school jongens en meiden enthousiast voor opleidingen in de techniek?