Webinar voor schoolleiders - TechniekTalent

Webinar voor schoolleiders

U wilt beginnen met Wetenschap & Techniek op uw basisschool? Of het W&T-onderwijs een stap verder brengen? Deze webinars zijn speciaal ontwikkeld voor schoolleiders in het primair onderwijs en zijn toegespitst op de praktijk. Er wordt ingezoomt op het ontwikkelen van een gedragen visie op en beleid voor Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs, als basis voor een - uiteindelijke - implementatie van W&T in het curriculum van uw basisschool.

Tot nu toe zijn er vier delen gehouden. Bij ieder webinar wordt de theorie ingeleid door een gastspreker. Daarnaast belicht een ervaringsdeskundige uit het primair onderwijs de praktijk.

Webinar 1: Mijn visie op W&T

Dit webinar heeft plaatsgevonden op 28 september 2017. Meer informatie over het eerste webinar kunt u hier vinden.

Webinar 2: Van visie naar beleid

Dit deel heeft plaatsgevonden op 9 november 2017. Meer informatie vindt u hier. 

Webinar 3: Samen werken aan W&T

Dit deel heeft plaatsgevonden op 18 januari 2018. Meer informatie kunt u hier vinden.

Webinar 4: Wat hebben we nodig voor W&T?

Dit deel heeft plaatsgevonden op 8 maart 2018.

Hoe vult uw school W&T-onderwijs in? Het vierde en laatste webinar van deze serie behandelt de vraag: ‘Welke middelen heb ik nodig om mijn W&T-beleid uit te voeren?’. De volgende vragen zullen behandeld worden:

  • Wat heeft u al in huis dat u kunt gebruiken voor W&T-onderwijs?
  • Welke plek geeft u W&T in het curriculum? Welke professionaliseringsbehoefte hoort daarbij?
  • Aan welke middelen (tijd, geld, materialen) heeft u behoefte en hoe kom je daaraan? Waar zit de ruimte?
  • Zijn er samenwerkingspartners buiten de school die u bij jullie W&T-onderwijs kunt betrekken?

De gastspreker is dr. Symen van der Zee, lector Wetenschap & Techniek in het onderwijs aan Saxion Hogeschool en onderzoekers bij TechYourFuture. Hij gaat in op de manier waarop W&T geïntegreerd kan worden in het onderwijs en de faciliteiten die je als schoolleider daarvoor moet bieden.

De ervaringsdeskundige is Linda Kreeft, directeur van OBS Ollie B. Bommel. Zij vertelt over de manier waarop haar school vanuit een visie een doorlopende leerlijn heeft ontwikkeld waarin W&T is geïntegreerd met rekenen, taal en de zaakvakken.Uitgelicht voor primair onderwijs
Kinderen tekenen steeds vaker vrouwelijke wetenschapper
Diversiteit 13-06-2018
Kinderen hebben een minder stereotiep beeld van wetenschappers dan vijftig jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog David Miller van de Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois. Miller was onlangs op bezoek in Nederland bij VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om zijn bevindingen te bespreken.

Bekijk nu de videopitches van de genomineerden voor de TechniekTrofee
Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs 08-06-2018
Om uiteindelijk een winnaar te kunnen kiezen voor de TechniekTrofee 2018 en de Inspiratieprijs 2018 is aan de zes genomineerde basisscholen gevraagd om een videopitch te maken.