W&T-netwerken in de regio - TechniekTalent

W&T-netwerken in de regio

In Nederland zijn acht regionale netwerken Wetenschap & Techniek actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om W&T-onderwijs aan te bieden. De landelijke website die deze initiatieven verbindt en inspiratie biedt op het gebied van W&T is: www.wetenschapentechnologieindeklas.nl.

De regionale netwerken hebben een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van wetenschap- en techniekonderwijs. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regio specifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om W&T in hun onderwijsprogramma op te nemen op de manier die past bij de school. Vind hier het netwerk in jouw regio, ontdek wat er in jouw regio allemaal gebeurt en wat het netwerk voor jou kan betekenen.

Bètapunt Noord

Bètapunt Noord is het W&T-regionetwerk voor alle basisscholen in Noord-Nederland. Scholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die in de klas aan de slag willen met wetenschap en techniek kunnen hier terecht voor informatie, advies en begeleiding. Daarnaast verbindt Bètapunt Noord scholen met bedrijven en organisaties die zich ook richten op het stimuleren van W&T-vaardigheden bij kinderen. Meer informatie: www.betapuntnoord.nl

Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO)

KWTO is het W&T-regionetwerk voor basisscholen in de provincie Overijssel, de Stedendriehoek en de Noord-Veluwe in de provincie Gelderland. Scholen kunne hier terecht voor informatie, advies en begeleiding. Speerpunten zijn schoolbeleid en professionalisering van schoolteams, netwerken en kennisdeling en samenwerking met bedrijven. Meer informatie vind je hier: www.kwto.nl

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland (EWT)

Binnen het W&T-regionetwerk EWT bundelen schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, OBD’s, stichting Techno Challenge / Jet-Net Junior voor de Noordvleugel en het Science Center NEMO hun krachten. Scholen uit Noord-Holland en Flevoland kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum. Jouw regio? Check: www.iederkindeentalent.nl

Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTW&T)

Het W&T-regionetwerk KTW&T begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in Midden Nederland. Met behulp van praktijkonderzoek naar W&T en onderzoekend en ontwerpend leren worden leerkrachten en scholen te geprofessionaliseerd en ondersteund. Daarnaast doet het netwerk aan uitwisseling van kennis en leermiddelen en het ontwikkelen van expertise tijdens conferenties, themabijeenkomsten en professionaliseringstrajecten met schoolteams. Meer weten? Kijk op: www.ktwt.nl

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH)

Binnen het W&T-regionetwerk EWT Zuid-Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s en het bedrijfsleven hun krachten om schoolbesturen en scholen te ondersteunen. Het EWTZH verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de onderzoekende houding van leraren, leerlingen en ouders en stimuleert en voedt onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Scholen uit Zuid-Holland kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum. Meer informatie op www.ewtzh.nl

Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG)

Het W&T-regionetwerk KWTG stimuleert innovatieprojecten binnen het primaire onderwijs door ondersteuning en begeleiding te bieden aan basisscholen in de regio Achterhoek (Ede - De Vallei), Arnhem - Nijmegen en Rivierenland. KWTG is een netwerkorganisatie die onderwijsinstellingen en bedrijven samenbrengt. Door samen trajecten te ontwikkelen, uit te voeren en te blijven innoveren verstevigt de samenwerking en blijven onderwijs en bedrijfsleven van elkaar leren. Jouw regio? Kijk dan op: www.kwtg.nl

WTE Zuid

W&T regionetwerk WTE Zuid is een scholennetwerk in Noord-Brabant en Limburg. Dit netwerk is actief op het terrein van Wetenschap, Technologie en Excellentie. Tien schoolbesturen ontmoeten elkaar om regionaal beleid te ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken. De uitvoering van de programma’s is geborgd in acht subregio’s: West-Brabant, Midden-Brabant, Den Bosch e.o., Noordoost-Brabant, Zuidoost Brabant, Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Zit jouw regio hierbij? Doe inspiratie op: www.scholennetwerk-wte.nl

Talent in Zicht

W&T-regionetwerk Talent in Zicht is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en het Huis van de Techniek. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen het netwerk scholen en leerkrachten. Scholen in Zeeland kunnen bij dit regionetwerk terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills, Digitale Wereld en Talentontwikkeling. Interessant? Check: www.talentinzicht.euUitgelicht voor primair onderwijs
Kennisbank ‘W&T in de klas’ en quickscan W&T vernieuwd
 13-06-2019
Alles wat het primair onderwijs nodig heeft om wetenschap en technologie de klas in te krijgen Professionals uit het primair onderwijs kunnen voor tips, inspiratie en lesmateriaal terecht op de website ‘Wetenschap & technologie in de klas’. Deze kennisbank is de afgelopen tijd helemaal herzien en geactualiseerd. Onderdeel is ook een nieuwe versie van de quickscan W&T, waarmee scholen in beeld kunnen brengen waar zij staan als het gaat om W&T-onderwijs. Op 12 juni 2019 is de vernieuwde site met daarop de nieuwe quickscan gelanceerd. Inspiratie en praktisch materiaal voor in de klas De kennisbank ‘Wetenschap & technologie in de klas’ staat boordevol publicaties, instrumenten, praktijkvoorbeelden en praktisch lesmateriaal die leraren, directeuren en bestuurders uit het primair onderwijs kunnen gebruiken om w&t een vaste plek in de klas én het schoolcurriculum te geven. Al het materiaal in de kennisbank is met zorg en op basis van veel praktijkervaring geselecteerd door de acht regionale w&t-netwerken, TechniekTalent.nu en Jet-Net & TechNet. Alleen lesmateriaal, publicaties, praktijkvoorbeelden en instrumenten van bewezen kwaliteit en waarde hebben een plekje weten te veroveren. Quickscan W&T Met de quickscan wordt in beeld gebracht waar een school staat als het om wetenschap- en techniekonderwijs gaat. De uitkomst helpt om met collega's het gesprek aan te gaan om W&T verder invulling te geven. Blijf online op de hoogte Via de Facebookpagina Wetenschap en technologie in de klas, die inspiratie biedt voor leerkrachten om met W&T aan de slag te gaan, worden alle voorbeelden, verhalen uit de praktijk en praktische tips gedeeld.  

Gratis lesmethode Lilu's Huis combineert W&T met taal voor basisschool
Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs 05-06-2019
Waarom beslaat een spiegel als je doucht? Hoe komt het dat deeg rijst als er gist in zit? Wat hebben planten nodig om te groeien? Dit en meer leren kinderen met de lesmethode Lilu’s huis!Mailing
primair onderwijs

Inspirerende verhalen uit de praktijk. Nuttige kennis, diensten en producten. Best practices.
Video's
Inspiratievideo: Bas...
Inspiratie video: Ba...
Inspiratie video: Ba...
Hoe integreer je wet...
Gastles door een tec...
Videoverslag van Tec...
Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/