W&T-netwerken in de regio - TechniekTalent

W&T-netwerken in de regio

In Nederland zijn acht regionale netwerken Wetenschap & Techniek actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om W&T-onderwijs aan te bieden. De landelijke website die deze initiatieven verbindt en inspiratie biedt op het gebied van W&T is: www.wetenschapentechnologieindeklas.nl.

De regionale netwerken hebben een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van wetenschap- en techniekonderwijs. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regio specifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om W&T in hun onderwijsprogramma op te nemen op de manier die past bij de school. Vind hier het netwerk in jouw regio, ontdek wat er in jouw regio allemaal gebeurt en wat het netwerk voor jou kan betekenen.

Bètapunt Noord

Bètapunt Noord is het W&T-regionetwerk voor alle basisscholen in Noord-Nederland. Scholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die in de klas aan de slag willen met wetenschap en techniek kunnen hier terecht voor informatie, advies en begeleiding. Daarnaast verbindt Bètapunt Noord scholen met bedrijven en organisaties die zich ook richten op het stimuleren van W&T-vaardigheden bij kinderen. Meer informatie: www.betapuntnoord.nl

Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO)

KWTO is het W&T-regionetwerk voor basisscholen in de provincie Overijssel, de Stedendriehoek en de Noord-Veluwe in de provincie Gelderland. Scholen kunne hier terecht voor informatie, advies en begeleiding. Speerpunten zijn schoolbeleid en professionalisering van schoolteams, netwerken en kennisdeling en samenwerking met bedrijven. Meer informatie vind je hier: www.kwto.nl

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland (EWT)

Binnen het W&T-regionetwerk EWT bundelen schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, OBD’s, stichting Techno Challenge / Jet-Net Junior voor de Noordvleugel en het Science Center NEMO hun krachten. Scholen uit Noord-Holland en Flevoland kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum. Jouw regio? Check: www.iederkindeentalent.nl

Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTW&T)

Het W&T-regionetwerk KTW&T begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in Midden Nederland. Met behulp van praktijkonderzoek naar W&T en onderzoekend en ontwerpend leren worden leerkrachten en scholen te geprofessionaliseerd en ondersteund. Daarnaast doet het netwerk aan uitwisseling van kennis en leermiddelen en het ontwikkelen van expertise tijdens conferenties, themabijeenkomsten en professionaliseringstrajecten met schoolteams. Meer weten? Kijk op: www.ktwt.nl

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH)

Binnen het W&T-regionetwerk EWT Zuid-Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s en het bedrijfsleven hun krachten om schoolbesturen en scholen te ondersteunen. Het EWTZH verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de onderzoekende houding van leraren, leerlingen en ouders en stimuleert en voedt onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Scholen uit Zuid-Holland kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum. Meer informatie op www.ewtzh.nl

Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG)

Het W&T-regionetwerk KWTG stimuleert innovatieprojecten binnen het primaire onderwijs door ondersteuning en begeleiding te bieden aan basisscholen in de regio Achterhoek (Ede - De Vallei), Arnhem - Nijmegen en Rivierenland. KWTG is een netwerkorganisatie die onderwijsinstellingen en bedrijven samenbrengt. Door samen trajecten te ontwikkelen, uit te voeren en te blijven innoveren verstevigt de samenwerking en blijven onderwijs en bedrijfsleven van elkaar leren. Jouw regio? Kijk dan op: www.kwtg.nl

WTE Zuid

W&T regionetwerk WTE Zuid is een scholennetwerk in Noord-Brabant en Limburg. Dit netwerk is actief op het terrein van Wetenschap, Technologie en Excellentie. Tien schoolbesturen ontmoeten elkaar om regionaal beleid te ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken. De uitvoering van de programma’s is geborgd in acht subregio’s: West-Brabant, Midden-Brabant, Den Bosch e.o., Noordoost-Brabant, Zuidoost Brabant, Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Zit jouw regio hierbij? Doe inspiratie op: www.scholennetwerk-wte.nl

Talent in Zicht

W&T-regionetwerk Talent in Zicht is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en het Huis van de Techniek. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen het netwerk scholen en leerkrachten. Scholen in Zeeland kunnen bij dit regionetwerk terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills, Digitale Wereld en Talentontwikkeling. Interessant? Check: www.talentinzicht.euUitgelicht voor primair onderwijs
Het aanbod van TechniekTalent.nu is vanaf nu te vinden bij Jet-Net & TechNet
Over TechniekTalent.nu 05-09-2019
Per 1 september zijn onze materialen in hernieuwde vorm te vinden op de website van Jet-Net & TechNet. Hier blijven we dezelfde ondersteuning bieden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, maar dan onder een andere naam.

Lancering Nationale AI Cursus junior voor primair onderwijs
Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs 16-07-2019
Wil jij jouw klas kennis laten maken met Artificial Intelligence? Geef je dan op voor de landelijke AI les speciaal voor het basisonderwijs op 4 september! Deze les is de lancering van de Nationale AI Cursus junior.


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/