Share my Day in Tech: pabostudenten leren over de technische sector - TechniekTalent

Techniek artikel

Share my Day in Tech: pabostudenten leren over de technische sector

20-12-2018 - 371 keer bekeken

Het is belangrijk dat basisschoolleerlingen een realistisch en aantrekkelijk beeld krijgen van de techniek, de rol van de leerkracht is daarbij van groot belang. Pabostudenten zijn de leerkrachten van de toekomst. Met het project ‘Share my Day in Tech’ laten we de veelzijdigheid van techniek aan ze zien.

Driehonderd pabostudenten bezochten een technisch bedrijf en maakten er daarna een leerzame les van voor hun stagescholen. Student Anne Bonneveld was één van die studenten. ‘Ik heb meer geleerd dan ik had verwacht!’, vertelt ze enthousiast.

Verschillende talenten voor techniek

Met een groep pabostudenten van de Hogeschool Rotterdam bezocht Anne Koninklijke Van Twist B.V, een bedrijf dat zich specialiseert in dieselmotoren en gyrostabilisatoren. Ze kregen een presentatie van een vrouwelijke professional die bij het bedrijf werkt. Anne: ‘Het was leuk om verschillende functies te zien binnen het bedrijf. Van het wiskundige bureauwerk tot  het praktische sleutelen en in elkaar zetten van motoren. Ieder benut zijn talenten, een goed voorbeeld om in de klas te vertellen dat je met verschillende talenten in de techniek terecht kan. En het was heel verrassend dat juist een vrouw ons die uitleg gaf, heel tof om te vertellen in de klas dat het ook voor meiden is!’

Aansluiten bij interesses van leerlingen

Na het bezoek kregen de studenten vanuit de opleiding de opdracht om een les te ontwerpen voor de basisscholen waar ze stage lopen. Anne en haar groep kozen voor een les over de gyrostabilisator, een systeem dat het slingeren van het schip dempt waardoor er meer comfort en veiligheid is aan boord. ‘We kozen hiervoor omdat boten erg tot de verbeelding spreken bij kinderen. Elk kind is wel eens op een boot geweest en heeft het deinen gevoeld.’ Ze verwerkten de gyrostabilisator in een les Onderzoekend & Ontwerpend Leren over evenwicht en balans. Tijdens de les moesten de leerlingen uit groep 3 een zo hoog mogelijke toren maken van plastic bekers en rietjes. Deze toren moest balanceren op een klein blokje.

‘We zijn begonnen met de begrippen evenwicht, balans en gyrostabilisator uit te leggen. We lieten de kinderen bijvoorbeeld op één been staan om zo balans en evenwicht te illustreren. Aan de hand daarvan onderzochten we het deinen van een boot en hoe je dat kan verminderen.’ Tijdens het bouwen van de toren stelde Anne de leerlingen vragen om  ervoor te zorgen dat ze zelf met oplossingen kwamen. ‘Het is als leerkracht heel leerzaam om een les te geven op basis van Onderzoekend & Ontwerpend. Je wilt zo graag vertellen en laten zien hoe het moet, maar het ze zelf laten doen is veel waardevoller. Alleen oefeningen doen in een werkboek is niet genoeg.’

Leerzaam en belangrijk

Al op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen beroepsbeelden – en sluiten ze bepaalde beroepen voor zichzelf uit. TechniekTalent.nu werkt samen met VHTO aan dit project om pabostudenten te laten zien hoe divers techniek is zodat zij dat weer op hun leerlingen kunnen overbrengen. Als leerkracht kan Anne deze ervaring goed gebruiken. ‘Kinderen reageren heel enthousiast op dit soort lessen. Onderzoekend & Ontwerpend leren is echt belangrijk voor kinderen omdat het ze zoveel meer leert dan rekenen en taal. Ik heb nu al best vaak kinderen die niet weten wat ze later willen worden als ik ze dat vraag. ‘Ik ben toch nergens goed in,’zeggen ze dan. Ik wist nooit wat ik daarop moest antwoorden, maar door dit bezoek en het geven van deze les weet ik dat elk kind ergens goed in is.’


Populaire artikelen
Hoe integreer je wetenschap en technologie in je onderwijs? De 3 tips van Symen van der Zee
13-05-2019
Symen van der Zee is Lector Wetenschap en Technologie in het Onderwijs. Hij doet onderzoek naar professionalisering van leerkrachten op het gebied van wetenschap en technologie. Hoe integreer je W&T in je onderwijs?

Programma en sprekers bekend voor Symposium "Als ik later groot ben…- Beroepsoriëntatie op de basisschool"
08-05-2019
Op 23 mei organiseren we het Symposium “Als ik later groot ben…- Beroepsoriëntatie op de basisschool”. Het belooft een inspirerende middag te worden: het programma en de internationale gastsprekers zijn bekend!


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/