TechNet Utrecht: nieuwe lokale samenwerking techniekonderwijs

Techniek artikel

TechNet Utrecht: nieuwe lokale samenwerking voor meer leerlingen in de techniek

06-06-2017 - 656 keer bekeken

Jaarlijks komen er landelijk drieduizend nieuwe banen bij in de technische sector. Om aan die vraag te kunnen voldoen, is het nodig kinderen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor techniek, bèta en technologie. In de vorm van stichting TechNet Utrecht gaan NUOVO-scholengroep, Stichting Willibrord ROC Midden Nederland en InstallatieWerk nu de samenwerking aan om techniekonderwijs in de stad Utrecht een nieuwe impuls te geven.

In de afgelopen vijf jaar is in de regio Utrecht het aantal leerlingen dat voor een technische richting heeft gekozen op het vmbo van 17% gedaald naar 11%. De daling op het vmbo heeft consequenties voor de instroom in het mbo en het opleiden van technisch personeel. Het potentieel droogt op voor technische bedrijven en aanverwante beroepsgroepen. Terwijl het aantal vacatures in de bouwnijverheid het afgelopen jaar met 78% is gestegen in de regio Utrecht (UWV regio in beeld 2016).

TechNet Utrecht

In TechNet Utrecht werken bedrijfsleven en (beroeps)onderwijs samen om technisch onderwijs te maken dat leerlingen aanspreekt. Daarnaast biedt het leerlingen de mogelijkheid om zich snel, eenvoudig en dichtbij op een loopbaan in de techniek oriënteren. Een van de activiteiten die voortvloeien uit de nieuwe samenwerking, is het Feest van de Techniek. Tijdens het Feest opent een rijk assortiment aan technische bedrijven uit de regio hun deuren voor leerlingen van het vmbo. Op deze manier maken leerlingen actief kennis met de verschillende mogelijkheden van techniek in de regio.

Over TechNet

In TechNet werken scholen en bedrijven nauw samen met als doel technisch onderwijs dat leerlingen aanspreekt en de mogelijkheid om je snel, eenvoudig en dichtbij op een loopbaan in techniek kunnen oriënteren. TechNetkringen zijn lokale samenwerkingsverbanden. In de regio zijn al diverse bestaande TechNetten, namelijk Amersfoort, Gooi & Vechtstreek, Maarssen, Woerden, Amstel en Venen, IJsselstein en Veenendaal.

Techniekpact

Vanuit het Techniekpact heeft de Economic Board Utrecht deze samenwerking mede geïnitieerd. Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren. Zo kan het tekort aan technisch personeel worden teruggedrongen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De uitvoering van de afspraken uit het pact gebeurt vooral op lokaal en regionaal niveau.

Ook deelnemen?

Voor TechNet Utrecht wordt er nog gezocht naar bedrijven die jongeren enthousiast willen maken voor een loopbaan in de techniek. Bent u geïnteresseerd om als deelnemer lid te worden van TechNet Utrecht? Kijk dan voor meer informatie op www.technet.nu of neem contact op met Inge Schwartz via: inge.schwartz@economicboardutrecht.nl.

Andere samenwerkingsverbanden

Bent u een school of technisch bedrijf buiten Utrecht en wilt u graag samenwerken met bedrijven of scholen in de regio voor het organiseren van technische gastlessen en bedrijfsbezoeken? Onze nieuwe dienst Gastlessen, zó geregeld maakt het u makkelijk! Op www.gastlessenzogeregeld.nu komen vraag en aanbod in gastlessen en bedrijfsbezoeken bij elkaar. Hier vindt u ook tips en hulpmiddelen om de activiteit tot een succes te maken.


Populaire artikelen
Aanmelding Girlsday 2018 geopend!
17-11-2017
Scholen en bedrijven kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Girlsday 2018. Girlsday vindt plaats op donderdag 12 april. 

Goed voorbereid op open dagen met de communicatiecheck
31-10-2017
Het is weer de tijd van de open dagen. Hoe krijgt úw school jongens en meiden enthousiast voor opleidingen in de techniek?