Technieknieuws - TechniekTalent

Artikelen
Primair onderwijs

Kennisbank ‘W&T in de klas’ en quickscan W&T vernieuwd
13-06-2019

Alles wat het primair onderwijs nodig heeft om wetenschap en technologie de klas in te krijgen Professionals uit het primair onderwijs kunnen voor tips, inspiratie en lesmateriaal terecht op de website ‘Wetenschap & technologie in de klas’. Deze kennisbank is de afgelopen tijd helemaal herzien en geactualiseerd. Onderdeel is ook een nieuwe versie van de quickscan W&T, waarmee scholen in beeld kunnen brengen waar zij staan als het gaat om W&T-onderwijs. Op 12 juni 2019 is de vernieuwde site met daarop de nieuwe quickscan gelanceerd. Inspiratie en praktisch materiaal voor in de klas De kennisbank ‘Wetenschap & technologie in de klas’ staat boordevol publicaties, instrumenten, praktijkvoorbeelden en praktisch lesmateriaal die leraren, directeuren en bestuurders uit het primair onderwijs kunnen gebruiken om w&t een vaste plek in de klas én het schoolcurriculum te geven. Al het materiaal in de kennisbank is met zorg en op basis van veel praktijkervaring geselecteerd door de acht regionale w&t-netwerken, TechniekTalent.nu en Jet-Net & TechNet. Alleen lesmateriaal, publicaties, praktijkvoorbeelden en instrumenten van bewezen kwaliteit en waarde hebben een plekje weten te veroveren. Quickscan W&T Met de quickscan wordt in beeld gebracht waar een school staat als het om wetenschap- en techniekonderwijs gaat. De uitkomst helpt om met collega's het gesprek aan te gaan om W&T verder invulling te geven. Blijf online op de hoogte Via de Facebookpagina Wetenschap en technologie in de klas, die inspiratie biedt voor leerkrachten om met W&T aan de slag te gaan, worden alle voorbeelden, verhalen uit de praktijk en praktische tips gedeeld.  
Primair onderwijs
Gratis lesmethode Lilu's Huis combineert W&T met taal voor basisschool
Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs05-06-2019
Waarom beslaat een spiegel als je doucht? Hoe komt het dat deeg rijst als er gist in zit? Wat hebben planten nodig om te groeien? Dit en meer leren kinderen met de lesmethode Lilu’s huis!
Primair onderwijs
Provincie Gelderland maakt zich sterk voor W&T in primair onderwijs
Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs05-06-2019
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Dee wereld vult zich steeds meer met techniek en technologie. Daarom is het belangrijk dat wetenschap & technologie (w&t) een vaste plek krijgen in het primair onderwijs. De provincie Gelderland, KWTG (Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Gelderland)  en Platform Talent voor Technologie (TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en Jet-Net & TechNet) slaan de handen ineen om de integratie van wetenschap en technologie (w&t) in de Gelderse basisscholen een boost te geven.

 Impact maken met W&T

De provincie Gelderland initieert dit traject om samen met bovengenoemde partijen meer impact te realiseren op het gebied van w&t. Provinciebreed gaan we aan de slag om w&t meer in het DNA van scholen te krijgen. Uitgangspunt hierbij is een aanbod op maat, dat past bij de basisscholen. Om te beginnen wordt daartoe een inventarisatieonderzoek gedaan: wat gebeurt er al, hoe staan de Gelderse scholen ervoor? Welke wensen zijn er en  wat is er nog nodig om de impact te vergroten? In het traject zoeken we antwoorden op de volgende vragen: Op welke manier kan de provincie Gelderland bijdragen aan het versnellen en versterken van de implementatie van W&T op Gelderse basisscholen? Waar hebben scholen behoefte aan? Hoe kunnen we de krachten in de provincie zo bundelen dat er een aantrekkelijk en passend aanbod is voor het Gelders primair onderwijs?

Denk mee!

De komende maanden verzamelen we via diverse routes input. Dit gebeurt onder meer door basisscholen te bevragen via een online enquête die op 4 juni is uitgezet. Aan de hand van de uitkomsten wordt een advies in de vorm van een plan van aanpak uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de provincie op basis van dit advies de implementatie- en projectperiode ingaat. Hierbij ondersteunen we basisscholen in Gelderland met een passend aanbod en tools. In het voorjaar van 2021 meten we opnieuw. Waar staan de scholen dan? Wat is het effect van de aanpak? Wat kunnen we nog meer doen voor een stevige plek van w&t in Gelderland? Voor input, reacties en vragen kan je contact opnemen met Edith Hilbink via e.hilbink@ptvt.nl.
Bedrijven
Symposium beroepsoriëntatie op de basisschool: Hoe jonger je begint, hoe beter!
03-06-2019
Een inspirerende middag vol nuttige en verrassende inzichten op één van de oudste locaties in Utrecht, dat was kort samengevat het Symposium ‘Als ik later groot ben… beroepsoriëntatie op de basisschool’ afgelopen donderdag 23 mei bij museum en sterrenwacht Sonnenborgh. Zo’n 80 deelnemers van diverse scholen, onderwijsorganisaties en bedrijven luisterden naar de boeiende bevindingen van wetenschappelijke gastsprekers Prof. dr. Juliette Walma van der Molen (Universiteit van Twente), Dr. Lea Ferrari (Universiteit van Padova, Italië) en Dr. Jennifer DeWitt (University College London). Structuur aanleren Dagvoorzitter Jorn Matena geeft na het inleidende deel het woord aan de eerste wetenschappelijke gastspreker, Dr. Lea Ferrari van de Universiteit van Padova in Italië. Haar onderzoek richt zich op het effect van loopbaanoriëntatie bij jonge kinderen. Ferrari: “Vaak hebben kinderen weinig informatie over een beroep. Ze willen bijvoorbeeld tandarts worden omdat ze van hun eigen tandarts altijd een leuke sticker krijgen. Leer kinderen een structuur aan om  meer te weten te komen over wat het beroep inhoudt.” Aan de hand van een aantal theorieën van andere onderzoekers legt ze uit dat kinderen diverse stadia over hun perceptie  van werk doorlopen naarmate ze opgroeien. “Als kinderen jong zijn, zo rond de vijf jaar, fantaseren ze volop, dan willen ze bijvoorbeeld superheld worden of juffrouw omdat dat hun beeld is van werk. Daarna komen ze in een fase waarin ze hun interesses en vaardigheden leren kennen en ontwikkelen en wordt hun beeld van werken concreter. Uiteindelijk is het in de realistische fase dat ze een daadwerkelijke keuze maken voor een beroep of werkveld.” Kim Koehorst-Masselink, leerkracht groep 8 op De Kerkewei in Rossum, wil meteen aan de slag met deze structuur. “Mevrouw Ferrari gaf nuttige tips over hoe je de mindset van kinderen kunt beïnvloeden. Zo’n structuur aanleren door kinderen leren vragen te stellen over wat een beroep inhoudt en wat een tandarts bijvoorbeeld precies doet, is iets wat ik zeker ga toepassen ter voorbereiding op het volgende bedrijfsbezoek.” ‘Stokstaartjesreactie’ Dr. Jennifer DeWitt van University College London laat met haar onderzoek onder 40.000 scholieren zien hoe jongeren naar wetenschap en technologie kijken. Opvallend is dat veel scholieren erg positief zijn over wetenschap, maar slechts een heel klein percentage zichzelf later wetenschapper ziet worden. Dit heeft te maken met hoe wetenschappers bekend staan. “Einstein en Marie Curie of zelfs Sheldon van the Big Bang Theory, dat is het beeld wat we hebben van wetenschappers. Ze zijn superslim en dus denken kinderen dat zij ook briljant moeten zijn om in de wetenschap of technologie te kunnen werken. Dan haken veel kinderen af, ondanks dat ze wel interesse hebben in het vakgebied.” Om dit beeld te veranderen, is het niet voldoende om wetenschap en technologie in een context aan te bieden, maar is het ook nog belangrijk dat de context aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Je moet het persoonlijk maken en passend bij de directe omgeving van het kind. DeWitt noemt dit het creëren van een ‘stokstaartjesreactie’. “Luister naar de verhalen die kinderen vertellen over werk. Bijvoorbeeld wat ze vertellen over het werk van hun opa of vader en stel daar gerichte vragen over. Wat doet je vader elke dag? Daag daarnaast stereotypes uit in de klas. Waarom is een bouwvakker eigenlijk altijd een man in ons hoofd? Kan een vrouw het ook? Dit zijn kleine, maar cruciale gesprekken die een ‘stokstaartjesreactie’ kunnen uitlokken bij kinderen en zo een nieuw beeld van een beroep kan vormen.” Status van techniek Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen haakt verder in op de drempels die wetenschap en techniek op kunnen werpen. “Wetenschap heeft een erg hoge status, maar aan de andere kant heeft techniek op het vmbo en mbo juist een te lage status waardoor er veel potentieel verloren gaat. Een cruciale rol daarin spelen de ouders.  Die zien werken met de handen vaak als iets met een lagere status en dus stimuleren ze  hun kinderen om te kiezen voor bijvoorbeeld een economische studie. We weten dat beroepsbeelden zich tussen het achtste en veertiende levensjaar verankeren. Vanaf een jaar of negen zijn kinderen vaak opvallend geïnteresseerd in maatschappelijk-technologische vraagstukken. Rond diezelfde leeftijd ontwikkelen zij ook sterke sekse-stereotype ideeën en krijgen zij gevoel voor de status die samenhangt met bepaalde beroepsprofielen. Daarom moeten we eerder starten met beroepsoriëntatie en daar ook de ouders bij betrekken. Als zij op jonge leeftijd hun kinderen meegeven dat werken in de techniek voor iedereen is en we op school de juiste voorlichting geven, kunnen kinderen hun volledige talent ontwikkelen.” Marco de Laat van De Kleine Ambassade heeft veel opgestoken van het symposium. “Voor mij was een eyeopener het netwerk om het kind heen, wat mevrouw Walma van der Molen uitlegde. Dus de school en de ouders. Daar ga ik mee aan de slag.” Ook voor zzp’er Yvonne de Penning-Smit en Karen Jules van Qompas prikkelen de onderzoeken om aan het werk te gaan met beroepsoriëntatie op de basisschool. “Het is niet alleen de taak van de school, maar van de samenleving”, vindt Karen. Yvonne: “Als we nu klein beginnen en als alle deelnemers hier ermee aan de slag gaan, ontstaat er in ieder geval meer bewustzijn. Wie weet waar we dan over een paar jaar zijn als samenleving.”
Bedrijven
Welke bouwplaats bezoek jij tijdens de Dag van de Bouw op 15 juni?
Beeldvorming techniek27-05-2019
15 juni is weer de Dag van de Bouw. 133 projecten door heel Nederland openen hun bouwplaatsen voor het publiek om te laten zien hoe ze te werk gaan. Kijk snel welk project bij jou in de buurt een kijkje achter de schermen geeft! Wat dacht je van een bezoek aan de Zuidasdok in Amsterdam of een kijkje bij de renovatie van de Tapijnkazerne in Maastricht? We zetten een paar projecten voor je op een rijtje!
Primair onderwijs
Inspiratievideo: Basisschool De Hoge Ven
Loopbaanorientatie29-05-2019
Op basisschool De Hoge Ven vinden ze het heel belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei beroepen. Ze begonnen daarom het ‘Stoere Beroepen-project’. In deze video vertelt leerkracht Hiske Beemsterboer meer over dit project en waarom het zo belangrijk is om al bij jonge kinderen te starten met beroepsoriëntatie.


Inspiratie video: Basisschool De Kubus
Loopbaanorientatie29-05-2019
Op basisschool De Kubus vinden ze beroepsoriëntatie heel belangrijk voor hun leerlingen. Ze vinden het belangrijk om de leerlingen te helpen hun talenten te ontdekken, zodat zij in de toekomst een betere keus kunnen maken voor een vervolgopleiding of een beroep. In deze video vertelt Gertjan Aarnink, leerkracht op KBS De Kubus in Enschede, hoe zij dit op hun school aanpakken.

Aan de slag met beroepsoriëntatie
29-05-2019
Tijdens het symposium "Als ik later groot ben...- Beroepsoriëntatie op de basisschool" op 23 mei presenteerden TechniekTalent.nu en Jet-Net & TechNet de laatste inzichten rondom beroepsoriëntatie op de basisschool en lieten we zien hoe jouw school, bedrijf of netwerk hierin een belangrijke rol speelt.Primair onderwijs
Inspiratie video: Basisschool De Wegwijzer
Loopbaanorientatie29-05-2019
Volgens de leerkrachten van basisschool De Wegwijzer in Hunsel kun je niet vroeg genoeg beginnen met beroepsoriëntatie bij kinderen. Juist omdat jongen kinderen nog zo open staan voor het verwerven van nieuwe kennis en het leren over beroepen. Leerkracht Hilda Bex-Teuwen vertelt in deze video hoe ze dat aanpakken op basisschool De Wegwijzer.
Primair onderwijs
Speciale Aha-vragen over de Ramadan op Aha!-vragengenerator
Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs20-05-2019
De ramadan is dit jaar van 5 mei tot 4 juni. Het is de vastenmaand volgens de kalender van de Islam en is een tijd van inkeer en bezinning. De meeste moslims eten en drinken vanwege hun geloof een maand per jaar niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Grote kans dat leerlingen uit jouw klas Ramadan houden of dat kinderen uit je klas nieuwsgierig zijn naar deze maand.
Pagina   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  
Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/