TechniekTalent.nu slaat stevige brug tussen onderwijs en bedrijfsleven - TechniekTalent

Techniek artikel
Wereld van Techniek

TechniekTalent.nu slaat stevige brug tussen onderwijs en bedrijfsleven

18-07-2018 - 596 keer bekeken

Het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs wordt op dit moment herzien. Iedereen wordt uitgenodigd om daarbij actief mee te denken. De technische branches leveren, op initiatief van TechniekTalent.nu, input bij de domeinen Mens & Natuur en Digitale vaardigheden. “Het technisch bedrijfsleven kan een waardevolle bijdrage leveren vanuit hun kennis van de (toekomstige) arbeidsmarkt.”

Advies aan de politiek

De samenleving verandert in snel tempo en dat vraagt om een herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Zo stellen de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Op hun initiatief werken 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen – onder de naam Curriculum.nu – daarom hard aan een nieuwe inrichting van het onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Onderwijs ontmoet bedrijfsleven

Technische branches en O&O-fondsen, waaronder BOVAG, UNETO-VNI, FME, OTIB en OOM, denken mee met de teams die zich bezighouden met de ontwikkeling van de leergebieden Digitale geletterdheid en Mens & Natuur. Dat doen zij in schriftelijke rondes en tijdens bijeenkomsten die TechniekTalent.nu faciliteert. Hierbij presenteren leerkrachten uit de werkgroepen de stand van zaken en halen direct feedback op.

Aandacht voor flexibiliteit

Passen de maatschappelijke thema’s bij wat er speelt in de maatschappij? Sluiten de grote opdrachten aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer? Na elke slag die de onderwijsteams maken, geven de bedrijven hun reactie. Veelgehoorde feedback tot nu toe is onder meer aandacht voor flexibiliteit. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat je niet moet inzetten op specifieke vaardigheden, aldus de bedrijven. Maar op een flexibele houding. Ook wordt de aandacht voor digitale geletterdheid toegejuicht.

Waardevol perspectief

Voor Curriculum.nu is de input onmisbaar: “Leerlingen komen na het voortgezet- of beroepsonderwijs uiteindelijk terecht in het bedrijfsleven. De kennis en vaardigheden die bedrijven zoeken, zijn daarom van belang voor de keuzes die wij maken. Voor een goede balans in het curriculum moeten we zoveel mogelijk perspectieven meenemen. Als je er een weglaat is die balans verloren”, aldus Curriculum.nu in een reactie.

Wil je ook meedenken met de vormgeving van het nieuwe curriculum in het funderend onderwijs? Dat kan! Er komen nog een aantal feedbackrondes aan die voor iedereen toegankelijk zijn. Kijk op Curriculum.nu voor meer informatie.


Populaire artikelen
TechniekTalent.nu, PBT en TecWijzer gaan fuseren
15-01-2019
TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en TecWijzer bundelen hun krachten. Dit voorjaar werken wij aan de verdere integratie van de organisaties en de vernieuwde programmering voor het schooljaar 2019/2020. Bij de introductie hiervan per 1 mei voeren we onze nieuwe naam: Platform Talent voor Technologie.

Whitepaper LOB, ouders en techniek: werk optimaal samen met ouders
14-01-2019
Wil jij ouders van leerlingen optimaal betrekken bij het kiezen van profiel en vervolgopleiding? Dan is goede samenwerking en communicatie erg belangrijk. Lees de whitepaper: LOB, ouders en techniek voor tips en tricks over hoe je dit kunt aanpakken!


Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/