Bewuste en onbewuste vooroordelen - TechniekTalent

Bewuste en onbewuste vooroordelen

Meiden en migrantenjongeren zijn de groeimarkt voor technische opleidingen. Zij kiezen nu nog weinig voor techniek. Onbewuste vooroordelen van docenten en het ontbreken van een specifieke aanpak, spelen daarin een rol.

Vooroordelen

Veel mensen hebben onbewuste vooroordelen over bepaalde groepen. U bent daarin waarschijnlijk geen uitzondering. Deze vooroordelen scheppen verwachtingen en sturen ons gedrag. Met deze test onderzoekt u uw vooroordelen over mensen met een andere huidskleur of afkomst, en neemt u vooroordelen ten aanzien van geslacht in relatie tot opleiding onder de loep.

Specifieke aanpak

Er zijn tal van activiteiten en materialen ontwikkeld speciaal voor meiden en migrantenjongeren. Met de 'inclusieve' onderwijsvorm onderzoekend en ontwerpend leren spreekt u alle leerlingen aan.

Het Da Vinci College in Dordrecht heeft speciale aandacht voor jongeren van niet-westerse afkomst. “Ze hebben vaak geen compleet beeld van de techniek van nu. Dat proberen we om te buigen, bijvoorbeeld door succesvolle ondernemers met een migrantenachergrond als rolmodellen hun verhaal te laten vertellen.” Lees hier meer voorbeelden en tips van het Da Vinci College.

Vrouwelijke rolmodellen

Kijk voor de meiden bijvoorbeeld eens naar Girlsday. Het ontbreekt vooral meisjes aan rolmodellen in hun dagelijks leven. Het inzetten van vrouwelijke rolmodellen is daarom belangrijk en werkt goed. De professionals laten meiden zien dat ze succesvol zijn en plezier hebben in hun werk in de techniek.

 Uitgelicht voor voortgezet onderwijs
Succesvol jaar voor Ambassadeurs van de Techniek
Beeldvorming techniek 08-09-2017
Afgelopen schooljaar (2016/2017) was met ruim 100 ambassadeurs en meer dan 400 voorlichtingen een zeer succesvol jaar voor de Ambassadeurs van de Techniek!

Video-oproep Michaël van Straalen: Gebruik Gastlessen, zó geregeld
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 20-06-2017
Volgens Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland, zijn gastlessen en bedrijfsbezoeken een goede manier om jonge technici te werven.