Webinar 4: Een vaste plek voor W&T - TechniekTalent

Webinar 4: Een vaste plek voor W&T

Een vaste plek voor W&T

Het vierde webinar behandelt de vraag: ‘welke middelen heb ik nodig om mijn W&T-beleid uit te voeren’. Behandeld worden:

  • Wat heb je al in huis dat je kunt gebruiken voor W&T-onderwijs?
  • Welke plek geef je W&T in het curriculum? Welke professionaliseringsbehoefte hoort daarbij?
  • Hoe integreer je W&T in andere vakken (taal, rekenen, wereldoriëntatie)?
  • Zijn er samenwerkingspartners buiten de school die je bij jullie W&T-onderwijs kunt betrekken?

De gastspreker is dr. Symen van der Zee, lector Wetenschap & Techniek in het onderwijs aan Saxion Hogeschool. Hij gaat in op de manier waarop W&T geïntegreerd kan worden in het onderwijs en de faciliteiten die je als schoolleider daarvoor moet bieden.

De ervaringsdeskundige is Marian van Maarseveen, directeur van basisschool De Springplank in ‘s-Hertogenbosch. Zij vertelt over de manier waarop haar school vanuit een visie een doorlopende leerlijn heeft ontwikkeld waarin W&T zijn geïntegreerd met rekenen, taal en de zaakvakken – hoe zij en haar team daarbij ook de blik naar buiten richten.

Dit vierde webinar vindt plaats op 26 maart 2019 van 9.00 tot 10.00 uur.

Meld je hier aan voor webinar 4

Onze partners

https://www.fme.nl
http://www.bovag.nl
https://www.cnv.nl
http://www.unie.nl
http://www.fgz.nl/
https://www.fnv.nl/
http://www.focwa.nl/
http://www.isoleren.nl/
http://metaalunie.nl/
https://www.uneto-vni.nl/home
https://www.vhp2.nl/